اخبار
نمایشگاه بین الملی تاسیسات

با ما در دهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات دیدار کنید وعده دیدار ما در دهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات تهران از ۲۴ تا ۲۷ مهر ماه 1391

مکان:
تهران – بزرگراه چمران – محل دایمی نمایشگاههای بین المللی تهران

 

 

 
عید نوروز

نو بهار است در آن كوش كه خوشدل باشي

عيد بزرگ ايراني،

خجسته نوروز سعيد باستاني

مباركتان باد.

همواره و همچنان خوشدل و شادكام باشيد.